Dental Treatments

Dentálne ošetrenie

Ponúkame vysoko profesionálny servis.

Teeth Whitenning

Bielenie zubov

Cenovo dostupné kozmetické ošetrenie, ktoré ponúka JamasDent.

New Patients

Noví pacienti

V JamasDent prijímame nových pacientov, máme English speaking dentist.

Hygiene

Hygiena

JamasDent je rodinne priateľské dentálne centrum situované v Košiciach.

Cenník

 

Por.čísloNázov výkonuCena v EUR
  Prevencia - registrovaný pacient/poisťovne 0
42 Prevencia u iného lekára v roku/priama platba 15
60 Zaevidovanie dospelého pacienta 3
61 Odpis dokumentácie 1
32 Intraorálny Rtg s RVG doplatok 5
33 Intraorálny Rtg s RVG priama platba 10
34 Intraorálny Rtg s RVG viac sním. doplatok 10
35 Intraorálny Rtg s RVG viac sním. priama platba 15
36 BTW - bite wing - RVG 8
62 Ošetrenie vyžiadané 15
     
  Záchovná stomatológia  
1 Jednoplôšková výplň AMALGÁM doplatok 20
2 Jednoplôšková výplň AMALGÁM priama platba 29
3 Dvojplôšková výplň AMALGÁM doplatok 26
4 Dvojplôšková výplň AMALGÁM priama platba 42
5 Trojplôšková výplň AMALGÁM doplatok 32
6 Trojplôšková výplň AMALGÁM priama platba 50
7 Fotokompozit - 1 plôška doplatok Front 26
8 Fotokompozit - 1 plôška doplatok Distálne 26
9 Fotokompozit - 1 plôška priama platba F+D 40
10 Fotokompozit - 2 plôšky doplatok Front 34
11 Fotokompozit - 2 plôšky doplatok Distálne 39
12 Fotokompozit - 2 plôšky priama platba F+D 55
13 Fotokompozit - 3 plôšky doplatok Front  45
14 Fotokompozit - 3 plôšky doplatok Distálne 48
15 Fotokompozit - 3 plôšky priama platba F+D 70
22 Dočasná výplň doplatok 7
23 Dostavba zuba fotokompozit front doplatok 55
24 Dostavba zuba fotokompozit front priama platba 90
25 Dostavba zuba fotokompozit dist. doplatok 55
26 Dostavba zuba fotokompozit dist. priama platba 90
27 Intrapulpálny čap Rebilda +cena kompozitu(dostavba) 20
28 Kompozitná výplň v mliečnom chrupe doplatok 12
29 Kompozitná výplň v mliečnom chrupe priama platba 34
39 Pečatenie fisúr 1 zub 12
50 Preventívna výplň v trvalom chrupe 12
     
  Endodoncia  
16 Endo ošetrenie - 1 kanálik trvalý zub doplatok 30
17 Endo ošetrenie - 1 kanálik trvalý zub priama platba 60
18 Endo ošetrenie - 2 kanáliky trvalý zub doplatok 45
19 Endo ošetrenie - 2 kanáliky trvalý zub priama platba 90
20 Endo ošetrenie - 3 kanáliky trvalý zub doplatok 59
21 Endo ošetrenie - 3 kanáliky trvalý zub priama platba 120
93 Extirpácia zubnej drene 13
43 Rekanalizácia jednok.zuba + endo ošetrenie  15
44 Rekanalizácia viackoreň.zuba+ endo ošetrenie 30
     
  Chirurgia  
94 Slizničná anestéza - vyžiadaná 2
30 Injekčná(infiltračná,zvodová) anestéza doplatok 5
31 Injekčná anestéza vyžiadaná 9
59 Medikamentózne ošetrenie po chir. zákroku. 10
37 Skúška vitality zuba sextant 5
     
  Implantáty  
97 Zavedenie implantátu - Dentium 350
98 Nadstavba na implantát - Abutment 200
99 Korunka na implanát 260
100 Augmentácia / membrána 220
     
  Dentálna hygiena  
57 Dentálna hygiena  35
46 Dentalna hygiena neevid. pacient 40
38 Medikamentózne ošetrenie paro  5
55 Endo bielenie prvé ošetrenie 1 zub 20
56 Endo bielenie druhé ošetrenie 1 zub 10
90 Chránič(šport), dlahy na domáce bielenie 50
58 Profesionálne bielenie zubov Philips-Zoom lampa 145
     
  Fixná protetika  
66 Kompletné. prot. vyšetrenie fix. náhrada 15
67 Korunka, medzičlen fazetované. špec. živ. 70
68 Korunka, medzičlen celoplášťová 60
70 Korunka, medzičl. kovokeramika 160
71 Korunka, medzičl. celokeramika 240
72 Korunka živicová- laboratórium 100
64 Dočasná ochranná. korunka, medzičlen zhot. v ambulancii 15
65 Keramická inlay 200
87 Inlay ako pilier mostíka 45
54 Dostavba pahýľa -čap , pod mostík 50
40 Vyčistenie korunky pred opätovným cementovaním 7
41 Opätovné nacementovanie  1 zub 8
47 Oprava korunky ,fazety -fotokompozit priama platba 50
48 Sňatie korunky 1 zub 10
49 Rozpílenie mostíka mimo korunky 20
73 Sponová modelácia na korunke 10
74 Zásuvný spoj na korunke-patrica 25
89 Sklenený pilier 90
     
  Snímateľná protetika  
75 Kompletné prot. vyšetrenie sním. náhrada 30
76 Odtlačok alginát -protizhryz 20
77 Odtlačok alginát s indik.-hlavný 40
78 Odtlačok alginát. pri oprave náhrady 12
79 Indiv. funkčný odtlačok v individuálnej lyžici 20
81 Registrácia zhryzu  50
91 Skúška zubov - vosk 20
92 Vyartikulovanie  20
82 Zásuvný spoj v sním. náhrade - matrica 35
83 Dvojramenná spona 10
84 Skelet náhrada v čelusti alebo sánke 190
85 Valplast náhrada(flexi) v čelusti alebo sánke 190
86 Medzerník do 4 zubov  90
88 Imediátna náhrada  150
     
  Ortodoncia  
95 Fixný strojček Cfast - čelusť alebo sánka 1100
96 Snímateľný strojček Inman Aligner 1000